kütüphane

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Savaş galiplere, mağluplara istedikleri şartları zorla kabul ettirme hakkı verir   Jül Sezar
  Kategoriler  

Tarih Şuuru
Tarih Şuuru

İhsan Süreyya Sırma
Rusların Kafkasya'yı İstilasi ve Şeyh Şamil
Rusların Kafkasya'yı İstilasi ve Şeyh Şamil

John F. Baddeley
E-Tarih.org
farkedermi@Web
Kütüphane
 
 
Belgelerle Türk - Amerikan Münasebetleri (Açıklamalı)

d Kategorisi   Belgeler
d Kitap İsmi : Belgelerle Türk - Amerikan Münasebetleri (Açıklamalı)
d Yazarı : Prof. Dr. Fahir Armaoğlu
d Yayın Evi : TÜRK TARİH KURUMU
d Yayın Tarihi :

 
SUNUŞ
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
7 Mayıs 1830 : Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Seyrisefain ve Ticaret Antlaşması
13 Şubat 1862 : Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Seyrisefain ve Ticaret Antlaşması
11 Ağustos 1874 Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Suçluların İadesi Antlaşması
11 Ağustos 1874 Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Tabiiyet Anlaşması
11 Ağustos 1874 Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalananTabiiyet Anlaşması'nın 2. ve 3. maddelerinin değiştiirlmesine dair Anlaşma..
20 Nisan 1917 Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik münasebetlerini kesmesi
II. CUMHURİYET DÖNEMİ
30 Ekim 1922 Lozan Konferansı ve Amerika
10 Kasım 1922 Lozan Konferansı dolayısile Amerika'nın Boğazlar konusundaki görüşleri
9 Nisan 1923 "Chester Projesi" veya "Şarkî Anadolu Demiryolları Anlaşması"
6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Lozan'da imzalanan "Genel Antlaşma"
6 Ağustos 1923 : Türkiye ile Amerika Birleşik devletelri arasında Sulçuluların İadesine Dair Anlaşma
17 Şubat 1927 : Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ve konsoloslukmünasebetlerinin kurulmasına dair "modus vivendi"
1 Ekim 1929 : Türkiye ile Amerika Arasında Ticaret Seyriseferin Anlaşması
1 Nisan 1939 Türkiye ile Amerika arasında Ticaret Anlaşması
9 Ekim 1944 Yalta Konferansı öncesinde Amerika'nın Boğazlar konusundaki görüşleri
11 Şubat 1945 Yalta Konferansı'nda Boğazlar konusunda alınan karar
Haziran-Temmuz 1945 Potsdam Konferansı öncesinde Amerika'nın Türikye'ye bakış açısı
17 Temmuz 1945 : Amerika'nın Boğazlar konusudaki görüşü
2 Ağustos 1945 Boğazlar konusunda Postdam Konferansı kararı
2 Kasım 1945: Bğazlar konusunda Amerika'nın Türkiye'ye notası
7 Mayıs 1946 Türkiye'nin Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu'nda bütün borçların silinmesine dair anlaşma
19 Ağustos 1946 Amerika'nın Boğazlar Konusunda Soyvetler Birilği'ne notası
12 Mart 1947 Truman Doktrni
22 Mayıs 1947 Truman Doktirni çerçevesinde Türkiye ve Yunanistana 400 milyon dolar yarıdm yapılmasına dair kanun
12 Temmuz 1947: Truman Doktruni Çerçevesined Türkiye ve Yunanistana 400 milyon dolar yardım yapılmasına dair kanun
5 Haziran 1947 Marshal Plânı
25 Temmuz 1948 : Türkiye ile Amerika arasında, Türkiye'nin Marshall Plânı'na dahil edilmesi hakkında anlaşma
25 Temmuz 1950 : Türkiye'nin Kore Savaşı'na Katılma Kararı
7 Ocak 1952 : Türkiye ile Amerika arasında Ortak Güvenlik Anlaşması
18 Şubat 1952 : Türkiye'nin NATO'ya katılması
20 Mart 1954 : 19 Haziran 1951 tarihli NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi ve Türkiye tarafından kabulü
10 Haziran 1955 Türkiye ile Amerika arasında Atom Enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılmasında işbirilği yapılmasına dair anlaşma
5 Ocak 1957 Eisenhower Doktirini
22 Mart 1957 Türkiye'nin Eisenhower Doktrini'ne katılması
11 Ekim 1957 : 1957 Suriye Buhranı, Süvyet Rusya'nın Türikye'yi tehdidi ve Amerika'nın Türkiye'yi savunma garantisi
9 Aralık 1957 : Türkiye'yi ilk füzelerin girmesi
Temmuz 1958 : Irak İhtilâli Bağdat Paktı ve Amerika
5 Mart 1959 : Bağdat Paktı ve Türikye ile Amerika arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması
8 Mayıs 1960 : U-2 Hadisesi ve türkiye
25 - 26 Aralık 1963 : Kıbrıs'ta "Kanlı Noel" ve Cumhurbaşkanı Gürsel ile Başmkan Johnson araında mesaj teatisi
5 Haziran 1964 :"Johnson Mektubu"
13 Haziran 1964 : Başbakan İsmet İnönü'nün Başkan Johson'a cevabı
3 Temmuz 1969 : Türkiye'nin 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma İşbirilği Anlaşması'nı feshetmesi
26 Mart 1976 : Türk-Amerikan Savunma ve Ekonomik İşbirilği Anlaşması
12 Eylül 1980 : 12 Eylül 1980 Harekatı ve Ameriak
21 Şubat 1988 : Türk-Amerikan Savunma ve Ekonomik İşbirkilği Anlaşması'nın (S.E.İ.A) yenilenmesi
Yayın Yılı: 1991 1. Hm. Kağıt 376 sayfa 13,5x19,5 cm Karton Kapak ISBN:9751604273 Dili: TÜRKÇE
 
 
Yorumlar
  Yorum Ekle
 
www.e-tarih.org
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam