makaleler

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Savaş kazananı da yorar.   turksavaslari.com

  Makaleler  
En son eklenen 10 Makale


Kıbrıs'ta ele geçen İncil'e ne oldu ?


İngilizce nasıl dünya dili oldu ? -2


İngilizce nasıl dünya dili oldu ?


Dünya dili İngiizce nasıl doğdu ?


TEK RAKİBİ HAVA YOLLARI BURT MUNRO


Kalem, kelam ve kılıç imparatoru


Tarihin akışı değiştirilebilir mi?


Oturulabilir şehir Ve Türk Vakıf Sistemi


FARABİ ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT FAKÜLTESİ DOĞU TOPLUMLARINDA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KÜLTÜREL VE TARİHİ SÜREÇLER MİLLETLER ARASI KONFERANSI


YAKIN DÖNEM TARİHİ METODOLOJİSİ


Toplam Makale Sayısı 38232
 
Ben de Makale Eklemek İstiyorum
E-Tarih.org
farkedermi@Web


 
Lakabı "Putkıran" Gazneli Mahmud
İz Bırakanlar
Ahmet Sırrı Arvas
ahmetsirri.arvas@tg.com.tr
Hicretten üç buçuk asır sonra... Yer: Kırgızistan! Sebüktegin adı sanı olmayan bir Karluk Türküdür, Issık göl kıyısına ilişen Barshan kasabasında doğar, delikanlılığa orada adım atar. Sonra neler olursa olur, köle kadrosundan alınır satılır ve Samani sarayında vazifeye başlar. Ancak bu mert, dürüst, gözü kara yiğit amirlerinin dikkatini çeker, onu zor görevlere yollarlar. Türklerin Afganistan'da yayıldığı günlerde Zabulistan emirinin kızıyla evlenir, söz konusu izdivaç Sebüktegin'in önünü açar. Samani saltanatı sallanmaya başlayınca kendi devletini kurar. Gazneliler kuzey doğu Belücistan'da zemin tutar, Toharistan, Zemindaver'e derken Hindistan sınırına dayanırlar.
Başbuğ Sebüktegin kölelikten hakanlığa çıkabildiğine ve Gazneliler gibi iz bırakan bir devlet kurabildiğine göre sıradan biri değildir. Ama daha yapılacak çok iş vardır ve artık bayrağı oğulları alsa gerektir. Onlara önce dinini diyanetini öğretmeli, bilge mollalara emanet etmelidir.
Mahmud hem ilme meyyal, hem fevkalade zekidir. Kısa sürede Kur'an-ı kerimi ezberler ve binlerce hadis öğrenir.

Bir lider doğuyor
Gazneli Mahmud henüz ufacık tefecik iken beylerle vezirlerle oturur kalkar, devlet çarkının nasıl döndüğünü kavramaya başlar. Zaman zaman babası onu yerine vekil bırakır, uzak seferlere çıkar. Henüz 15 yaşında iken Zemindaver şehrinde "hakkıyla" valilik yapar. Yine aynı yıl Lamgan'da Hinduşahi hanedanından Caypal ile savaşırlar. Mahmud'un çok adamı yoktur ama cesaret ve zekasını konuşturur, düşmanın dumanını atar.
Mahmud saltanat meraklısı değildir ancak eşraf "bu halkı sadece sen toparlayabilirsin" der, ona tabi olurlar. Babasının vefatı üzerine yönetimi ele alır, tahtı kardeşi İsmail'e bırakmaz (997).
O yıllarda Hindistan huzura hasrettir, racalar fukaraların canını çıkarır, bin çeşit masal uydurur, sihir, büyü, tılsımla milleti uyuturlar. Kaldı ki ortalıkta abuk subuk konuşan filozoflarla, Karmati daileri (Hasan Sabbah'ın dedeleri) cirit atar. Her taşın altından bir menfaatçi, her duvarın ardından bir fitneci çıkar.

Halifenin duasıyla
Sultan Mahmud bir hamlede Samanilerin elinde kalan Buhara, Horasan, Herat, Belh, Bust ve Kabil'i ülkesine katar. İran ve Irak taraflarında hüküm süren Şii Büveyhiler ile gerginlik yaşanınca önce gücünü gösterir, sonra kağıdı hokkayı önlerine koyar. "Açıkça söyleyin savaş mı istiyorsunuz barış mı" diye sorar. Nitekim sulhda karar kılar, o defteri kapatırlar.
Sultan Mahmud sükuneti sağlayınca sadık adamlarından Şafii fıkh alimi Ebu Hamid İsfahani'yi Bağdat'a yollar. Abbasi halifesi Abd el-Kadir Samanilerden çok çektiği için yeni hükümdara sıcak bakar. Taç, hil'at, bayrak ve sahip olduğu memleketlerin ahidnamesini vermekle kalmaz, "Yeminü'd-Devle" ve "Emirü'l-Mille" lakablarını sunar.
Sultan Mahmud çok hislenir, bu teveccühe layık olabilmek için çok çalışır, tam 45 yıl yatak yüzü görmez, sahrayı döşek yapar.

Hindistan'a doğru
Gazneliler Sultan Mahmud komutasında Hindistan'a 17 sefer açar, Müslümanların bu ülkede zemin tutmalarını sağlarlar. İslam uleması Hindlilerle oturup kalkar, putların kendilerine bile hayrı olmadığını anlatırlar. Hele ölen aile reisleriyle birlikte karılarının da (canlı canlı, bağırta bağırta) yakılmasına kesinkes karşı çıkarlar. Fanatık Hindular atlanıp pusatlanıp direnişe kalkışırlarsa da, Gazneliler daha ilk seferlerinde Vayhand Racası Caypal ile on beş oğlunu ve torunlarını ele geçirir, içeri tıkarlar. Tapınakları camiye çevirir putları paralarlar.
Ardından Bhatiya racası Beci Ray üzerine yürür ve bütün kalelerine İslam sancağını asarlar. Bu bölge insanı daha mülayimdir, nur yüzlü muallimlerle, bilge alimlerle tanışınca Türklere katılırlar. Sultan ilmi münazaralarda hazır bulunur, halkın gönlünü yapar. Firdevsi gibi şairler kulakları okşar, Ebü'l Hasan Harkani gibi veliler feyz saçar. Bu arada beldeleri hanlar, hamamlar, kervansaraylarla bezer, kalıcı eserlere imza atarlar. İslamlaşma hızlanınca papatya gibi mescitler patlar, sahrayı çil çil kubbelerle donatırlar.
Sultan Mahmud bu arada Karmati dailerinden Multan Hakimi Ebü'l-Feth Davud'u da sıkıştırır. Ebü'l-Feth ve fedaileri İndus Nehri üzerindeki bir adaya çekilirse de Gaznelilerin elinden kaçamazlar. Bunların nasıl kan dökücü ve suikastçı olduğunu bilen Sultan ele başlarına acımaz. Derken civar valilerinden Suhpal'ın Moğolluk damarı kabarır, o saatten sonra şamanlığa kalkar. Gazneliler Suhpal'in de defterini dürer, yöre idaresini Tegin Hazin'e bırakırlar.
Sultan Mahmud, onuncu seferini, pek çok tapınak ve putun bulunduğu Thanesar şehrine yapar. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadan şehre giren Sultan, bütün putları kırar. "Çakrasvami" adlı ünlü putu bacağından sürür, Gazne'ye götürür. Putun sefaleti pek çoklarının gözlerini açar. Allahın lütfü keremi ile Müslüman olurlar.
Hasılı Pencap, Keşmir derken İslamiyetin ulaşmadığı köşe kalmaz, daha o yıllardan Pakistan'ın temellerini atarlar.
 
 
 
Yorumlar
Yorum Ekle  
 
 
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam