makaleler

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.   Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

  Makaleler  
En son eklenen 10 Makale


Kıbrıs'ta ele geçen İncil'e ne oldu ?


İngilizce nasıl dünya dili oldu ? -2


İngilizce nasıl dünya dili oldu ?


Dünya dili İngiizce nasıl doğdu ?


TEK RAKİBİ HAVA YOLLARI BURT MUNRO


Kalem, kelam ve kılıç imparatoru


Tarihin akışı değiştirilebilir mi?


Oturulabilir şehir Ve Türk Vakıf Sistemi


FARABİ ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT FAKÜLTESİ DOĞU TOPLUMLARINDA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KÜLTÜREL VE TARİHİ SÜREÇLER MİLLETLER ARASI KONFERANSI


YAKIN DÖNEM TARİHİ METODOLOJİSİ


Toplam Makale Sayısı 38232
 
Ben de Makale Eklemek İstiyorum
E-Tarih.org
farkedermi@Web


 
Sultanlık sunulunca Selahaddin Eyyubi
İz Bırakanlar
Ahmet Sırrı Arvas
ahmetsirri.arvas@tg.com.tr
Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'da güç kazandığı yıllarda Abbasi Halifesi Müstencid vefat eder, yerine geçen Müstazi Bi'nurillah haklı olarak İslam aleminde birliği sağlamaya çabalar. Suriye Atabegi Nureddin Zengi'den Mısır'daki Fatımi Halifesini susturmasını, alem-i İslamı iki başlılıktan kurtarmasını arzular.
Melik Nureddin emri S.E'ye iletir, Selahaddin öyle bir zaman ayarlaması yapar ki, Kahire'deki hatipler Bağdat'taki halife adına Hutbe okurlar ama kimseden ses soluk çıkmaz. Fatımi halifesi o kadar yaşlıdır ki muhtemelen bundan haberi bile olmaz. Zaten S.E. onu üzmemeye özen gösterir, adamcağızı hoşça tutar.
Halife El Azid vefat edince S.E. ipleri eline geçirir ve Fatımi izlerini kazımaya başlar. Medreselerde 4 mezhep üzerine tedrisat başlatır, halifenin servetini halka ve askere dağıtır, kendi kuruşuna dokunmaz.
Elinde bilge vezir Nizamülmülk'ten yadigar "Siyasetname" gibi bir rehber vardır. Bu kitapta ne yazıyorsa onu tatbike bakar, işleri yoluna koyar.

Mısır tamam...

Ağabeyi Turanşah, Nubye, Yemen ve Trablusgarp'taki Fatımi artıklarını da ayıklayınca Haçlılar yörede iş birliği yapacak adam bulamazlar. Buna rağmen Kudüs Kralı, Normanlar'ı, Frenkler'i ayartır, birlikte Mısır'a saldırırlar. S.E. önce onların defterini dürer ardından Sicilya- Bizans-Frenk askerlerini geldikleri yere yollar.
Ancak o günlerde Melik Nureddin Zengi vefat eder ve tabiri caizse tesbihin ipi kopar. Yerine oturtulan oğlu Salih henüz bir çocuk olduğu için çekişmeler didişmeler başlar. Bakar devlet gitti gidiyor, bin sadık adamıyla gelip Şam'ı basar, isyancıları dağıtıp Melik Salih'in huzurunda diz kırar. İç kalede bulduğu hazineyi emirlere üleştirip gönüllerini yapar. Bir zamanlar Zengi'ye tabi olan Hama ve Humus'u tekrar alır ama Halep'te sert bir muhalefetle karşılaşırlar. İşin acı yanı Kudüs'te yuvalanan Haçlılar, Melik Salih'in çocukluğundan istifadeye kalkar, ciddi bir saldırı başlatırlar. İlk elde Humus'u kuşatır, bir mevzi tutmaya çalışırlar.
S.E. zerre kadar tereddüt etmeden Humus'a gider, Kralla görüşüp kesenin ağzını açar. Adeta şehri yeniden satın alır, işi tatlıya bağlar. Ancak böylesi kritik anda bile ayrılıklar baş gösterir, her gücü olan küçük Melik'in "hamiliğine" kalkar. Selahaddin ister istemez kavgaya karışır, ancak yendiği birlikleri imha etmez, ardlarından takip başlatmaz. Esirleri kardeş gibi bağrına basar. Hal böyle olunca İzzettin Mesud (ki onu ikinci İskender diye tanırlar) ve Gümüştekin'in adamları da ona katılırlar. Melik Salih bu hizmetlerden öyle memnun olur ki, onu "Mısır ve Yukarı Suriye'nin Sultanı" yapar. Abbasi halifesi de onaylayınca "Eyyubiler Devleti" ortaya çıkar.
Ancak Orta Doğu iğneli fıçı gibidir, saltanat kaygısı taşıyanlar bıkıp usanmadan kumpas kurar, yetmez gibi Haşhaşi fedaileri ordugahlara sızar.
Komşu melikler, mesela Halepli İmameddin Zengi, Harranlı Muzafferüddin Gökböri ve Hısn-ı keyfa emiri Muhammed bin Karaaslan, Selahaddin'i tanıdıkça bağlanır, ona yardımcı olmaya çalışırlar. Zaten Hicaz ve Yemen'e kardeşi Tuğtekin bakar.

Tamir-i bilad

S.E. Mısır'da birbirinden güzel medreseler, dergahlar, hankahlar kurar, Hısn-keyfa ve Harran'dan götürdüğü ehl-i sünnet alimleri halkla çabucak kaynaşır, doyulmaz sohbetler yaparlar. Dar el ziyafe'lerde yemek çıkarır, dullara yetimlere sahip çıkar. Özellikle hacıları ağırlamaktan zevk duyar, soyguncu bedevilerin belini kırar. Şam, Halep, Musul, Mardin, Hama, Meyyefakirin (Nusaybin) ve Harran'da eskiden beri mahir hekimler bulunur, İskenderiye ve Kahire'de de muhteşem hastaneler açar. Kerpiç ve ahşap malzemeyi terk eder, kesme taştan nefis camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar yapar. Sadece Fustat'ta (eski Kahire) hamam sayısı yüzü aşar. Nil'in kolları, kanalları üzerinde sayısız köprü kurar, suyu bentlerde tutar. Eyyubiler Mısır ve Mezopotamya gibi bereketli topraklarda yerleştikleri için ziraat ve tekstilde çok yol alırlar.
S.E. Kahire surlarını güçlendirmekle kalmaz, El Mukattam dağı üzerine muhteşem bir kale oturtur, taş ocağını sarnıca çevirir akla ziyan su dolapları planlar. Yeğeni Takiyyüdddin Ömer iyi bir mimardır, kale tahkiminde adeta çığır açar. Haçlılar, onun elden geçirdiği kalelere (mesela Dımaşk ve Halep'e) saldırmayı göze alamazlar, Mardin zaten kartal yuvası gibidir ona Moğollar bile sokulamaz.

Terfih-i ibad

S.E. devrinde Mısır ve Suriye'de endüstri çok ilerler, cam ve kağıt imalathaneleri gün boyu çalışırlar. Demirciler habire örs döver, bakırcılar tıngırdayıp dururlar. Avrupalılar bir Şam kılıcına sahip olmak için ağırlığınca altın vermeye razıdırlar. Hama Emiri Mansur'un, Kral Frederik'e yolladığı saat Almanya'da günün konusu olur. Bu kendi ekseni etrafında dönen bir gök kubbeyi andırır, üzerinde yıldızlar parlar. Kaldı ki dünyanın değişik noktalarındaki saat dilimlerini de atlamaz. Adamlar makineyi anlamakta bile zorlanırlar ki binlerce duka altını verseler böyle bir saat yaptıramazlar.
Sonra şahane zeytinyağı yapar, tatlıcılar, helvacılar kendilerini aşarlar.
Venedikli, Cenevolı, Pizalı tüccarlar devasa gemileriyle İslam limanlarına yanaşır, tepeleme mal doldururlar. Zaten Hindistan ve Doğu Afrika'nın nabzı Aden'de atar. Baharat ve ipek yollarını Eyyubiler'den sorarlar. Dinar aranan para olur, Avrupalılar bile onun peşinde koşarlar. Hazine öyle güçlenir ki bir müderrise 100 altın maaş sunarlar. Endülüs katliamından sonra İspanya'dan sürülen birçok alim aralarına katılır, ilim hayatına hız katarlar. Eyyubi toprakları içinde Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler de yaşar. Bunlar sanat ve ticaretle uğraşır, iyi kazanırlar...
 
 
 
Yorumlar
Yorum Ekle  
 
 
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam