makaleler

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Türklerle dost ol ama düşman olma.   Gianni de Michelis

  Makaleler  
En son eklenen 10 Makale


Kıbrıs'ta ele geçen İncil'e ne oldu ?


İngilizce nasıl dünya dili oldu ? -2


İngilizce nasıl dünya dili oldu ?


Dünya dili İngiizce nasıl doğdu ?


TEK RAKİBİ HAVA YOLLARI BURT MUNRO


Kalem, kelam ve kılıç imparatoru


Tarihin akışı değiştirilebilir mi?


Oturulabilir şehir Ve Türk Vakıf Sistemi


FARABİ ÜNİVERSİTESİ ŞARKİYAT FAKÜLTESİ DOĞU TOPLUMLARINDA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KÜLTÜREL VE TARİHİ SÜREÇLER MİLLETLER ARASI KONFERANSI


YAKIN DÖNEM TARİHİ METODOLOJİSİ


Toplam Makale Sayısı 38232
 
Ben de Makale Eklemek İstiyorum
E-Tarih.org
farkedermi@Web


 
Osmanlı devlet adamı Rami Mehmed Paşa
Meşhurların Son Sözleri
Vehbi Tülek
vehbi.tulek@tg.com.tr
Rami Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamlarındandır. 1654'te İstanbul Eyüp'te doğdu. Terazici Hasan Ağa adında birinin oğludur. İlk tahsilini Eyüp'te yaptıktan sonra Reis-ül-Küttaplık Kalemine katip olarak girdi. Bu sırada şiire istidadı sebebiyle Nabi ve Sami gibi devrinin büyük şairlerinin meclisine devam ederek yükseldi. İtaatkar manasına gelen "Rami" mahlasını aldı. 1686'da Divan-ı Hümayun Kalemine girdi. Divan işlerindeki geniş bilgisi ve mahareti göz önünde bulundurularak, 1690 yılında Beylikçiliğe tayin olundu. Yıllarca bu vazifede bulunduktan sonra, 1696'da Acem Bekr Efendinin yerine Reis-ül-Küttab oldu...

PADİŞAHIN İLTİFATINI KAZANDI
Karlofça Antlaşması için yapılan görüşmelere murahhas olarak katılan Rami Mehmed Paşa, bu müzakerelerde gösterdiği başarılarından dolayı, padişahın iltifatını kazandı. 1703'te Daltaban Mustafa Paşanın yerine sadrazam oldu. Yedi ay kadar sadarette kalan Rami Mehmed Paşa, pek çok ıslahat hareketlerinde bulundu. Harpler dolayısıyla bozulmuş olan mali durumu düzeltti, ancak 1703'te İkinci Mustafa Hanın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan "Edirne Vakası" ile görevinden alındı. Önce Kıbrıs (1703) ve arkasından Mısır Valiliğine getirildi. Bu görevdeyken halkın hoşnutsuzluğu sebebiyle azlolunarak Rodos'a, sürgüne gönderildi...
Rami Mehmed Paşa, çalışkan, geniş malumat sahibi, mali işlerde ehliyetli ve gayretli bir devlet adamıydı. Arapça ve Farsça bilir, divan edebiyatında seçkin bir üslup üstadı olarak tanınırdı. Bursalı Mehmed Tahir onun için; "Şiirde Nef'i ve Nabi derecesinde, en büyük simalardan olmasına rağmen, layık olduğu şöhreti bulamamıştır" demektedir...

PEK ÇOK ESERİ VARDIR
Rami Mehmed Paşanın başarılı gazellerinin yer aldığı bir Divan'ı, Karlofça Sulh Müzakerelerini bütün teferruatı ile anlatan "Karlofça Sulhnamesi" ve 1400 kadar resmi yazının toplandığı Münşeat'ı başlıca eserleridir.
Rodos'ta iken, 1704'te vefatından dört gün evvel şu gazeli söylemiştir:
"Mahv olmadayız za'f ile pirahenimizden/Çekmez mi dahi destini gam pirahenimizden/Layık mıdır ey gonce-i gülzar-ı letafet/Lebriz-i tebessüm olasın şivenemizden?/Biz murçe-i harmen-i sahray-ı gilalız/Paymal oluruz dürr olıcak meskenimizden/Arayiş-i çün verd-i tahammül ola Rami/Gitmezse ne gam mürg-i elem gülşenimizden..."
 
 
 
Yorumlar
Yorum Ekle  
 
 
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam