konular banner

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Barış zamanında bize savaşta lazım olacakları tedarik etmeliyiz   Publilius Syrus

  Ana Menü  
Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Ardılları

Anadolu Beylikleri

Eşrefoğulları Beyliği

Selçuklularla Mücadeleler

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web
  Konular  
İzmir Beyliği

Dilmaçoğulları

Danişmendliler

Saltuklu Beyliği

Ahlatşahlar (Sökmenliler)

Artuklular

İnaloğulları Beyliği

Mengücükler

Çobanoğulları Beyliği

Karamanoğulları Beyliği

İnançoğulları Beyliği

Sâhib Atâoğulları Beyliği

Pervâneoğulları Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği

Karasioğulları Beyliği

Germiyanoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği

Aydınoğulları Beyliği

Tekeoğulları

Eretna Devleti

Dulkadiroğulları Beyliği

Ramazanoğulları Beyliği

Kadı Burhaneddin Ahmed

Eşrefoğulları Beyliği

Alâiye Beyliği

 

E-Tarih.org
farkedermi@Web

E-Tarih.org


 
 
06 Kasım 2007 20:52
e-Posta   Yazdır

 
Eşrefoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Beylği Merkezleri Beyşehri olan bu beyliği kuran Selçuk emirlerinden Eşref oğlu Seyfüddin Süleyman Bey'dir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Selçuk Devletinin zayıf bulunduğu sırada Süleyman Beyi mücadele sahnesinde görmekteyiz.
Eşrefoğulları, Süleyman şehri de denilen BeyşehrVnden başka Seydişehri, Ilgın, Akşehir, Bolvadin ve havalisine sahib olup doğu taraflarında Karaman ve batı kısmında da Hamidoğulları beylikleri vardı.
Üçüncü Giyasüddin Keyhusrev 1354 de İlhan'ın emriyle katledildikten sonra yerine amcasının oğlu Giyasüddin Mesud hükümdar olmuş fakat yine ilhan'ın fermaniyle Giya-süddin'in henüz pek küçük olan iki oğlunu da .Konya'da Selçuk hükümdarı yapmışlar ve bu çocuklara Eşrefoğlu Süleyman Bey nâib ve Karamanoğlu Güneri Bey de beylerbeyi olmuşlardır. Daha sonra gerek Eşrefoğlu ve gerek Karamanoğlu, Sultan Mes'ud'a itaat etmişlerdir. Hattâ Sultan Mes'ud'un Anadolu'ya gelen kardeşi Melik Siyavüş, Mes'ud'un desise-siyle Eşrefoğlu tarafından hapsedilmiş ise de Karamanoğlu'nun tehdidi üzerine Siyavüş serbest bırakılarak Konya'ya, gönderilmiştir.
Eşrefoğlu Süleyman Bey'in hangi tarihte vefat ettiği malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir'de yaptırmış olduğu türbe kitabesinden anlaşılmaktadır.
Süleyman Beyden sonra yerine büyük oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey geçmiş ve Akşehir ve Bolvadin şehirlerini de elde etmiştir. Anadolu beylerini itaat altına almak ve sadakatlerini sağlamak için 1314'de Anadolu'ya gelen Emir Çoban'a itaatlerini arzeden Anadolu beyleri arasında Eşrefoğlu da vardı. Bolvadin cami kitabesinden anlaşıldığına göre Mehmed Bey 1320-den sonra vefat ederek yerine oğlu Süleyman Bey hükümdar olmuştur.
Bu İkinci Süleyman Bey'in hükümeti müddeti pek kısa sürmüş, Anadolu beylerini ortadan kaldırmak isteyen Anadolu valisi Demirtaş, BeyşehrVni zabt ettikten sonra Süleyman Bey'i işkence ile öldürmüş ve orasını işgal ile kendi tarafından vali tâyin eylemiştir (1326 Ekim).
Süleyman Şah'm ölümüyle Eşref oğulları beyliği sona ermiş ve daha sonra bu memleket Hamid ve Karaman oğulları arasında taksim olunmuştur. Eşref oğulları'na ait Beyşehri, Akşehir ve Bolvadin? && bazı binalar vardır. Şimdiye kadar paraları görülmemiştir. Bu aileden Mübarizeddin Mehmed Bey adına Şemseddin Mehmed Tüşteri tarafından felsefe mahiyetinde El-füsul-ül-eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır (Aya-sofya Kütüphanesi No. 2445).
 
 

Sayfa Başına Dön

 
     

Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam