sorularla osmanlı

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Barışta, oğullar babalarını gömerler; savaşta ise, babalar oğullarını gömer   Herodotus

Sorularla Osmanlı
IV. Murad devri Şeyhülislâmlarına da dil uzatılmaktadır. Acaba ileri sürülen iddialar doğru mudur?

IV. Murad devrinde yani 17 sene içerisinde üç önemli ilim adamı Şeyhülislâmlık makamını ihraz etmişlerdir.

Bunlardan birincisi, IV. Murad’ın zamanında üç defa aynı makama getirilen Şeyhülislâm Yahya Efendi’dir. Yahya Efendi, daha evvel de Şeyhülislâmlık yapan Şeyhülislâm Zekeriya Efendi’nin oğludur. Rüşvet ve suiistimallere karşı dürüst bir ilim erbabı olması hasebiyle bazı müfsidlerin telkini ile iki defa bu görevden alınmış ve dürüstlüğü anlaşılınca yeniden aynı göreve iade olunmuştur. Elimizde Fetâvâsı da bulunan bu Şeyhülislâm’a edepsizlik itham edenlerin tarihten bi haber oldukları ortadadır. Bu zat, aynı zamanda büyük bir Divan Edebiyatçısıdır.

İkincisi, Ahizâde Hüseyin Efendi’dir. Kadı ve müftülerin idamına karşı çıktığı ve özellikle kardeş katli meselesinde asla fetvaya yaklaşmadığı için bazı müfsidlerin tezvirleri neticesinde idam edilmiştir.

Üçüncüsü de Es’ad Efendi’dir. Hoca Sa’deddin Efendi’nin oğludur. Şair ve edib bir zattır. Bütün bu şeyhülislâm olan şahsiyetlerin eserleri ve ne yaptıkları ortada iken, hayali olarak bunlara hilâfı hakikat şeyler isnâd etmek, tarihi tahrif olur.

 

Naima, c. III, sh. 430;

Nev’îzâde Atâî, Hadâlk’ul-Hakaık, sh. 691-692, 755-757;

Şeyhî Mehmed Efendi, Vakâyi’ülFuzalâ, c. I, sh. 110-114;

 
Kaynak : Prof.Dr. Ahmet Akgündüz - Sorularla Osmanlı
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam