sorularla osmanlı

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Büyük bir ordu için en asil ve güvenli şey, tek bir ruh hali içinde hareket ediyor gözükmesidir   Sparta'lı Archidamus

Sorularla Osmanlı
Fetret Devri ne demektir?

Osmanlı Devleti’nin 1402’deki Ankara mağlubiyetinden sonra dağılması ile başlayan, Yıldırım’ın çocukları arasındaki saltanat mücadelesi ile devam eden ve 1413 yılında I. Mehmed Çelebi’nin tartışmasız tek sultan olarak kabul edilmesiyle sona eren verimsiz ve uğursuz ara döneme denmektedir. 11 yıl sürmüştür.

Yıldırım Bayezid’in vefatından sonra hayatta olan çocukları yaş sırasıyla şunlardır: Süleyman Şah (1375-1410), İsa Çelebi (1378-1405), Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa diye bilinir, 1380-1422), I. Mehmed Çelebi (1382-1421), Musa Çelebi (1388-1413) ve Şehzade Kasım (1397-1417). Saltanat mücadeleleri nasıl yürüdü? Yani Emir Süleyman ve Mûsâ Çelebi’nin sultanlığı var mıdır?24

26. Süleyman Çelebi kimdir (Emir Süleyman = I. Süleyman)?

 

1402 mağlubiyetinden sonra Vezir Çandarlı Ali Paşa ile kaçarak canını kurtaran Şehzade Süleyman, arkasından hemen Bursa’ya geldi, çok önemli gördüğü eşyalarını aldıktan sonra hemen Edirne’ye canını attı ve orada padişahlığını ilan etti. Hatta fırsatı ganimet bilerek Osmanlıya harp ilan eden Macarları dahi yendi. Ancak Osmanlının en büyük toprakları Amasya’da bulunan Mehmed Çelebi’nin elindeydi. Diğer tarafdan İsa Çelebi bir ara Bursa’yı kuşatmış, ele geçirmiş, ancak Mehmed Çelebi tarafından tasfiye olunmuştu. Sultân Süleyman’ın Edirne’yi taht şehri ilan etmesi, Bursa’nın bu özelliğini ortadan kaldırdı ve 51 yıl devam edecek olan Edirne devri başladı. Musa Çelebi mütereddit idi ve hatta ağabeyinin padişahlığını tanıyordu. Sultân Süleyman, Anadolu’ya geçti ve Bizans İmparatoru ile kurduğu dostlukların da yardımıyla, Bursa, İzmir ve Ankara’yı aldı. Bu arada Anadolu beylikleri Süleyman’a karşı Mehmed Çelebi’yi desteklemeye başlayınca Musa Çelebi de ona itaat etti ve Süleyman’ı takip için Rumeli’ye geçti. Bazı komutanlar ve fitne için hazır bekleyen Romanya Prensi’nin de desteğiyle, Musa Çelebi, Mehmed Çelebi adına Rumeli’ye geçmesine rağmen, kendi sultanlığını ilana hazırlanıyordu ve Sultân Süleyman’ı Edirne’de kıstırarak hayatına son verdi (1410). Sultân Süleyman’ın 8 yıl kadar süren saltanatı 35 yaşındayken sona erdi. Maalesef, takva cihetiyle pek kuvvetli olmayan Vezir Ali Paşa’nın da etkisiyle, kendisinin diğer Osmanlı Sultânlarına kıyasla, manevî yönünün o kadar mükemmel olmadığı bazı kaynaklarda ifade edilmektedir.  

Sultân Süleyman devrinin en önemli devlet adamı, tarihçiler tarafından beğenilmeyen ve mağlubiyetine sebep gösterilen Çandarlı Ali Paşa; âlimler arasında İbn-i Melek diye meşhur olan İzzüddin Abdüllatif, oğlu Muhammed, müftilik yapan Necmüddin Hanefî’yi; maneviyât erenleri arasında ise Yunus Emre’yi; şâirler arasında, İskendernâme müellifi Ahmedî ile tarihçilerin mazbut bir şair olarak anmadıkları Mevlânâ Hamza’yı zikr edebiliriz. İnsanları galip veya mağlup edenlerin mesaî arkadaşları olduğu, Sultân Süleyman’ın halinden de anlaşılabilir.

 

Âli,  Künh’ül-Ahbâr, c. V, sh.  117-144;

Ahmed Uğur neşri, sh.  198;  Solakzâde, sh. 91-124; 

Lütfi Paşa, Tevârih-i Âl-i Osman, sh. 61-68;

Aksun, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 91-98;

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 325-345;

Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, c. II, sh. 113-116;

Kantemir, c. I, sh.109-114.

 
Kaynak : Prof.Dr. Ahmet Akgündüz - Sorularla Osmanlı
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam