sorularla osmanlı

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Sonuna kadar dayanan, fetheder   Persius

Sorularla Osmanlı
II. Bâyezid’in hâlim ve selim bir adam olduğu ve devleti idare edemediği söylenmektedir. Gerçekten öyle midir?

II. Bâyezid’i gözden düşürmek için söylenen bu sözler, yani devleti idare edemedi şeklindeki iddialar doğru değildir. Ancak hâlim ve selim olduğu doğrudur. Osmanlı tarihçileri, "Devlet adamlarının en hayırlısı, vatandaşlarının kalblerinde sevilenlerdir" diyerek, II. Bâyezid’i tavsif etmişlerdir. Âlim, şâir, bestekâr, hattat, müzehhib ve yay imalatçısı olan Bâyezid, çok büyük âlim ve komutanlardan hususi dersler almıştır. Batı dilleri kadar, doğu dillerine ve mesela Arapça, Farsça ve Uygurca’ya da vakıf olan Bâyezid, doğuda ve batıdaki menfi şartlara rağmen, babasının fetihlerini hazmettirdiği gibi, ülkesinin sınırlarını az da olsa genişletmiştir.

II. Bâyezid zamanında 85 adet Kanunnâme neşr olunmuş ve özellikle sadece Osmanlı tarihinin değil, dünya hukuk tarihinin ilk belediye kanunları ve ilk standart kanunları, onun zamanında tanzim olunmuştur. İstanbul, Edirne ve Bursa gibi üç büyük Osmanlı şehrinin belediye kanunları, onun zamanında hazırlanmıştır. Osmanlı ordu ve donanmasını bir kat daha güçlendiren Sultân Bâyezid, ilk tüfekli piyadeyi de kendisi tesis etmiştir. Kendisine takdim olunan bütün eserleri okuyan ve kıymetine göre telif ücreti takdim eden Sofi Bâyezid, devrinin yabancı tarihçileri tarafından da medh edilmektedir. Kendisi, o zamanın güçlü devletleri olan İtalya ve Venedik’te nüfuz sahibi olan bir diplomattı. Ömrünün sonuna doğru, yaşlılık ve hadiselerin verdiği yorgunluk sebebiyle, kendinden bekleneni veremediğine dair Yavuz’un tesbitleri, tamamen son yıllarına ait bir olaydır. Osmanlı tahtında 31 yıl oturduğu ve asla toprak kaybı olmadığı unutulmamalıdır64.

 

Âli, Künh’ül-Ahbâr, Süleymaniye kütp. Es’ad Efendi, nr. 2162, vrk. 183/a-b;

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 245-248;

Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. II (Bâyezid Devri Kanunnâmeleri);

Kantemir, c. I, sh.187; Tansel, Selâhattin, "Yeni Vesikalar Karşısında Sultân İkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar, sh. 236

 
Kaynak : Prof.Dr. Ahmet Akgündüz - Sorularla Osmanlı
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam