sorularla osmanlı

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.   Câhiz (Arap Bilgini)

Sorularla Osmanlı
Yavuz’un  pala  bıyıklarının  Peygamber’in  sünnetine   uymadığı söylenmektedir? Doğrusu nedir?

İslâm Hukukunda, Hz. Peygamber’in "Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız" manasını ifade eden hadisi sebebiyle, bıyıkların kısaltılması sünnettir. Ancak bunun tek istisnası, düşmana heybetli görünmek için, gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Nitekim Ebüssuud Efendi de bir fetvasında bu hakikati dile getirmiştir:

"Sûfiler bıyıkları dibinden kırkmak sünnetdir deyü i’tikad eyleseler, şer’an mezbûrlara nesne lâzım olur mı?

 

ElCevâb: İftiradan ictinâb etmek lâzımdır. Mesnûn olan kaş mikdârı kalınca almaktır. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gâzîler uzatmak mendûbdur; adüvve (düşmana) heybetli görünmek içün". İşte gerçek bir Gazi olan Yavuz’un pala bıyıklarının hikmeti ve şer’î dayanağı budur61.

 

Ebüssuud, Fetâvâ, Süleymaniye kütp. Şehid Ali Paşa 1028, vrk. 276/b;

İbni Âbidin, Redd’ülMuhtâr, c. VI, sh. 407;

Heyet, ResimliHaritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 717, 719, 725, 731, 739, 788;

Gönenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, c. II, sh. 176177.

 
Kaynak : Prof.Dr. Ahmet Akgündüz - Sorularla Osmanlı
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam